Mga Abugado sa Batas ng Pamilya
sa Los Angeles


Kapag po kayo at ang iyong asawa ay nasa isang matigas na lugar, narito po ang Chung & Ignacio sa Los Angeles upang matulungan kang mailagay sa ayos ang mga bagay. Nagbibigay po kami ng kumpletong ligal na suporta, gabay, at representasyon para po sa iba’t ibang mga isyu sa batas ng pamilya, tulad ng diborsyo, sa pag aaraga sa manga bata, mga kasunduan sa post-nuptial, at iba pa po. Alam namin na ang pagiging nasa ligal na labanan sa iyong asawa o ibang miyembro ng pamilya ay naglalagay sa inyo sa isang mahirap na sitwasyon at maaaring maging matagag ang inyong hinaharap. Ito po ang aming misyon upang matulungan kang makatiyak sa kinabukasan sa pamamagitan ng paghawak sa mga bagay sa batas ng iyong pamilya. Para sa isang libreng konsulta, tumawag po kayo sa opicina.

Ang anumang pagtatalo sa batas ng pamilya ay maaaring humangga sa paglilitis at kung ang mga bagay ay mawawala, o kung ang mga bagay ay magka halaga ng mataas. Ang aming mga abogado po ay buong kapurihan at na naglilingkod sa mga kababayan sa sa Los Angeles. Sa kabilang banda, alam namin po na maraming mga kaso ang maaaring malutas sa pamamagitan ng negotiation o mediation para makatipid sa panahon at pagod. Aming sinusuri ng maayos ang bawat pang yayari. Handa po kami dalihin sa korte kung kailangan. Mahalaga sa amin na maiayos ang kapakanan ng inyong pamilya.

Puede rin po namin kayo matulungan ng kunting pagbabago o pag interpret ng manga order ng korte. Kung dumaan na po kayo sa diborsyo o di pagkakaunawan sa pamilya, ang order ng korte ay magkokontrol ng madaming aspeto sa iyong buhay, kagaya ng mga issues tungkol sa mga anak, kung papano mo sila palalakihin, pag umabot po sa punto na ang order ng korte ay hindi na po makatarungan o may kahirapang sundin, seguro ang pagbabago o kaunting pag modify ng mga order na ito kung kinakailangan.

Walang sitwasyon sa familya na magkakapareho. Kaya mga may pagkakaiba ang batas sa pamilya o diborsyo.

Sa Chung & Ignacio sa sa Los Angeles ang mga abogadong bihasa sa tagalog ay tumatanggap at rumerespeto sa pagkakaiba na ito ng bawat tao at pagkakaiba ng sitwasyon ng mga kasong ligal. Kaya palagi po naming tinitingnan at sinusuri ang kada sitwasyon ng bukas ang kaisipan. Hindi namin binigyan ng mabilisang solusyon ang aming mga kasong tinatanggap at hindi kami gumagamit ng mga solusyong baluktot. Kada tao ay may karampatang magkaroon ng sariling abogado o depensa, at kami po ay masayang ibigay sa inyo yung karapatan na yaon.

Ang problema sa pamilya ay pwedeng mang dulot ng mga personal na isyu. Kaya importanteng malaman at matanggap niyo na merong kaukulang batas na dapat sundin dito. Huwag niyong harapin ang problema ninyo o diborsyo na mag-isa. Huwag kalimutang ang resulta nito ay malaki ang magiging tama nito sa buhay niyo, at sa buhay ng buong pamilya kagaya ng emotional, pisikal, mental at hinahangad sa loob ng mahabang panahon.

Kaya para makasigurado, komunsulta sa Chung & Ignacio. Kami ang gawin mo po na ligal na katapat, katulong at kinatawan sa ganitong sitwasyon at pagkakataon. Hindi po kayo nag-iisa sa laban ninyo, nandito po kami.

What our clients say about us

 • Chung & Ignacio, LLP Even though I hope to never be in this situation again, I was glad I had a chance to work with you.
 • Chung & Ignacio, LLP Eric Chung, Esq. was efficient and professional throughout my divorce.
 • Chung & Ignacio, LLP Mr. Chung has been amazing throughout this difficult time for me!
 • Chung & Ignacio, LLP I must say that the Law Offices of Chung & Ignacio is a very professional company.
 • Chung & Ignacio, LLP They were passionate about my case and worked very hard to win it!
 • Chung & Ignacio, LLP ¡Se hicieron cargo de mi caso apasionadamente y trabajaron muy duro para ganar!
Prev Next

Ready to get started?

Tell us about your case by filling out the form below. We will reach out to you to schedule your free consultation.

  • Please enter your name.
  • This isn't a valid phone number.
   Please enter your phone number.
  • This isn't a valid email address.
   Please enter your email address.
  • Please make a selection.
  • Please enter a message.